Skip to content

Badania specjalistyczne

Diagnostyka kardiologiczna

Dr_Lukasz_Gawinski_Kardiolog_badania_specjalistyczne_EKG

Badanie elektrokardiograficzne (EKG)

Rutynowo wykonywane jest w przypadku prawie wszystkich chorób serca.

Podobnie jak inne badania podstawowe (RTG klatki piersiowej, badania laboratoryjne) może być także konieczne w przypadku badań okresowych. EKG to zapis czynności elektrycznej serca, która rejestrowana jest w ściśle określonych punktach na powierzchni ciała. Dzięki dużej liczbie czujników (elektrod) umieszczonych na nadgarstkach, kostkach i klatce piersiowej możliwe jest określenie różnych zmian zachodzących w sercu wraz z przybliżoną ich lokalizacją (np. miejsce niedokrwienia serca lub miejsce przebytego zawału mięśnia sercowego).  Badanie EKG nie wymaga specjalnego przygotowania, wykonuje się je w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Przed badaniem należy jedynie odpocząć przez kilkanaście minut, a  w trakcie samego badania nie należy się ruszać ani rozmawiać. W trakcie badania, które jest całkowicie bezbolesne pacjent przebywa w pozycji leżącej i jest rozebrany do pasa. Badanie trwa zwykle kilka minut (łącznie z przygotowaniem do badania).

Echokardiografia
(ECHO serca)

„Echo Serca” jest obecnie rutynowym badaniem koniecznym do wykonania we współczesnej diagnostyce schorzeń sercowo-naczyniowych. Echokardiografia (echo serca) pozwala w sposób nieszkodliwy dla organizmu, za pomocą odbitych od serca fal ultradźwiękowych ocenić budowę serca i dużych naczyń krwionośnych. Lista wskazań do badania obejmuje prawie wszystkie choroby kardiologiczne. Pracownia Echokardiograficzna wyposażona jest w nowy model echokardiografu firmy Toshiba model TUS-X200 XARIO 200. To najwyższej jakości, całkowicie cyfrowe urządzenie ultrasonokardiograficzne z Dopplerem ciągłym, Pulsacyjnym, Kolorowym i Power Dopplerem wyposażonym w funkcję drugiej harmonicznej oraz pełne oprogramowanie kardiologiczne. Badanie wykonuje się ambulatoryjnie, nie ma potrzeby specjalnego przygotowania do badania. Przed badaniem można normalnie jeść i pić. Do badania pacjent rozbiera się do pasa. Badanie odbywa się w pozycji leżącej – pacjent ułożony na lewym boku lub na plecach, lewa ręka uniesiona za głowę. Badanie jest całkowicie bezbolesne, zwykle trwa kilka-kilkanaście minut. Badanie echokardiograficzne jest bezpieczne dla osób w każdym wieku – także dzieci i kobiet w ciąży. W razie potrzeby można je powtarzać wielokrotnie i nie niesie to za sobą dodatkowego zagrożenia dla pacjenta. W trakcie badania lekarz przykłada do klatki piersiowej sondę pokrytą żelem, przesuwając sondę na klatce piersiowej bada poszczególne części serca. Rejestrowane przez sondę sygnały tworzą obraz na ekranie echokardiografu.

Dr_Lukasz_Gawinski_Kardiolog_badania_specjalistyczne_EHOCARDIOGRAPHY
badania_kardiologiczne_proba_wysilkowa

Próba wysiłkowa
(test wysiłkowy EKG)

Badanie wysiłkowe EKG (inaczej test wysiłkowy EKG – próba wysiłkowa) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego jakim jest marsz na bieżni z ruchomym chodnikiem. W czasie wysiłku mogą w zapisie EKG pojawić się zmiany, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG. Badanie wykonuje się przy podejrzeniu choroby wieńcowej ( bóle w klatce piersiowej), po zawale serca, po zabiegu angioplastyki wieńcowej lub po zabiegu pomostowania wieńcowego (wszczepienia tzw. by-passow) aby ocenić czy nastąpiła poprawa ukrwienia serca. Przed próbą wysiłkową badany nie powinien palić papierosów, spożywać posiłku, pić mocnej kawy czy herbaty. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie. Przed rozpoczęciem badania wykonywane jest EKG w spoczynku. Następnie po przygotowaniu skóry naklejane są elektrody do EKG na klatkę piersiową. Test rozpoczyna się od powolnego spacerowania na bieżni, co 3 minuty zwiększany jest kąt nachylenia i prędkość przesuwu bieżni . Test przerywany jest po osiągnięciu limitu tętna, po pojawieniu się dolegliwości lub zmian w zapisie EKG. W trakcie badania mogą u osób chorych pojawić się objawy niedokrwienia lub niewydolności serca (bóle w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy). Objawy najczęściej ustępują po zakończeniu badania – należy o nich poinformować prowadzącego badanie lekarza.

Badanie Holter EKG
(24h, 48h, 7 dni)

Jest modyfikacją zwykłego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę a nie kilkadziesiąt sekund jak przy zwykłym badaniu EKG. Zapis EKG w sposób ciągły rejestrowany jest w pamięci urządzenia w postaci elektronicznej w niewielkim urządzeniu, które pacjent nosi ze sobą przez cały czas trwania badania. Przed umieszczeniem elektrod skóra jest odtłuszczana. U mężczyzn w miejscu przyklejenia elektrod skóra musi być wygolona. W przypadku odklejenia elektrod należy je umieścić w tym samym miejscu i przykleić plastrem. Pacjentowi zaleca się wzięcie prysznica lub kąpieli przed badaniem (w trakcie badania nie można się kąpać, gdyż urządzenie nie jest wodoodporne). Badanie trwa całą dobę – pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej – badanie ma sens jeśli rejestruje czynność serca podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany w Pracowni Holterowskiej a zapisane dane oceniane są przez lekarza.

Dr_Lukasz_Gawinski_Kardiolog_badania_specjalistyczne_HOLTER_EKG
Dr_Lukasz_Gawinski_Kardiolog_badania_specjalistyczne_HOLTER_24

Badanie Holter ciśnieniowy (Holter RR)

Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego zwana popularnie „holterem ciśnieniowym” polega na wielokrotnych w ciągu całej doby pomiarach ciśnienia tętniczego (co 15-30 min.) za pomocą aparatu noszonego przez pacjenta. Po zakończeniu badania wyniki pomiarów są przetwarzane przez specjalny system komputerowy, co pozwala na określenie średniego ciśnienia tętniczego w różnych przedziałach czasowych (w ciągu dnia i w nocy). Badanie to pozwala też ocenić skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób stosujących wiele leków. Na czas trwania badania najlepiej założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem.

Badania specjalistyczne

Zarezerwuj termin telefonicznie lub:

Loading...