Skip to content

Badania specjalistyczne

Diagnostyka kardiologiczna

Badania

Badanie elektrokardiograficzne (EKG)

Rutynowo wykonywane jest w przypadku prawie wszystkich chorób serca.

Podobnie jak inne badania podstawowe (RTG klatki piersiowej, badania laboratoryjne) może być także konieczne w przypadku badań okresowych. EKG to zapis czynności elektrycznej serca, która rejestrowana jest w ściśle określonych punktach na powierzchni ciała. Dzięki dużej liczbie czujników (elektrod) umieszczonych na nadgarstkach, kostkach i klatce piersiowej możliwe jest określenie różnych zmian zachodzących w sercu wraz z przybliżoną ich lokalizacją (np. miejsce niedokrwienia serca lub miejsce przebytego zawału mięśnia sercowego).  Badanie EKG nie wymaga specjalnego przygotowania, wykonuje się je w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Przed badaniem należy jedynie odpocząć przez kilkanaście minut, a  w trakcie samego badania nie należy się ruszać ani rozmawiać. W trakcie badania, które jest całkowicie bezbolesne pacjent przebywa w pozycji leżącej i jest rozebrany do pasa. Badanie trwa zwykle kilka minut (łącznie z przygotowaniem do badania).

Echokardiografia
(ECHO serca)

„Echo Serca” jest obecnie rutynowym badaniem koniecznym do wykonania we współczesnej diagnostyce schorzeń sercowo-naczyniowych. Echokardiografia (echo serca) pozwala w sposób nieszkodliwy dla organizmu, za pomocą odbitych od serca fal ultradźwiękowych ocenić budowę serca i dużych naczyń krwionośnych. Lista wskazań do badania obejmuje prawie wszystkie choroby kardiologiczne. Pracownia Echokardiograficzna wyposażona jest w nowy model echokardiografu firmy Toshiba model TUS-X200 XARIO 200. To najwyższej jakości, całkowicie cyfrowe urządzenie ultrasonokardiograficzne z Dopplerem ciągłym, Pulsacyjnym, Kolorowym i Power Dopplerem wyposażonym w funkcję drugiej harmonicznej oraz pełne oprogramowanie kardiologiczne. Badanie wykonuje się ambulatoryjnie, nie ma potrzeby specjalnego przygotowania do badania. Przed badaniem można normalnie jeść i pić. Do badania pacjent rozbiera się do pasa. Badanie odbywa się w pozycji leżącej – pacjent ułożony na lewym boku lub na plecach, lewa ręka uniesiona za głowę. Badanie jest całkowicie bezbolesne, zwykle trwa kilka-kilkanaście minut. Badanie echokardiograficzne jest bezpieczne dla osób w każdym wieku – także dzieci i kobiet w ciąży. W razie potrzeby można je powtarzać wielokrotnie i nie niesie to za sobą dodatkowego zagrożenia dla pacjenta. W trakcie badania lekarz przykłada do klatki piersiowej sondę pokrytą żelem, przesuwając sondę na klatce piersiowej bada poszczególne części serca. Rejestrowane przez sondę sygnały tworzą obraz na ekranie echokardiografu.

Badania
Badania

Próba wysiłkowa
(test wysiłkowy EKG)

Badanie wysiłkowe EKG (inaczej test wysiłkowy EKG – próba wysiłkowa) polega na ocenie zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku fizycznego jakim jest marsz na bieżni z ruchomym chodnikiem. W czasie wysiłku mogą w zapisie EKG pojawić się zmiany, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG. Badanie wykonuje się przy podejrzeniu choroby wieńcowej ( bóle w klatce piersiowej), po zawale serca, po zabiegu angioplastyki wieńcowej lub po zabiegu pomostowania wieńcowego (wszczepienia tzw. by-passow) aby ocenić czy nastąpiła poprawa ukrwienia serca. Przed próbą wysiłkową badany nie powinien palić papierosów, spożywać posiłku, pić mocnej kawy czy herbaty. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie. Przed rozpoczęciem badania wykonywane jest EKG w spoczynku. Następnie po przygotowaniu skóry naklejane są elektrody do EKG na klatkę piersiową. Test rozpoczyna się od powolnego spacerowania na bieżni, co 3 minuty zwiększany jest kąt nachylenia i prędkość przesuwu bieżni . Test przerywany jest po osiągnięciu limitu tętna, po pojawieniu się dolegliwości lub zmian w zapisie EKG. W trakcie badania mogą u osób chorych pojawić się objawy niedokrwienia lub niewydolności serca (bóle w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy). Objawy najczęściej ustępują po zakończeniu badania – należy o nich poinformować prowadzącego badanie lekarza.

Badanie Holter EKG
(24h, 48h, 7 dni)

Jest modyfikacją zwykłego badania EKG. Różnica polega na tym, że badanie metodą Holtera trwa przez całą dobę a nie kilkadziesiąt sekund jak przy zwykłym badaniu EKG. Zapis EKG w sposób ciągły rejestrowany jest w pamięci urządzenia w postaci elektronicznej w niewielkim urządzeniu, które pacjent nosi ze sobą przez cały czas trwania badania. Przed umieszczeniem elektrod skóra jest odtłuszczana. U mężczyzn w miejscu przyklejenia elektrod skóra musi być wygolona. W przypadku odklejenia elektrod należy je umieścić w tym samym miejscu i przykleić plastrem. Pacjentowi zaleca się wzięcie prysznica lub kąpieli przed badaniem (w trakcie badania nie można się kąpać, gdyż urządzenie nie jest wodoodporne). Badanie trwa całą dobę – pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej – badanie ma sens jeśli rejestruje czynność serca podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany w Pracowni Holterowskiej a zapisane dane oceniane są przez lekarza.

Badania
Badania

Badanie Holter ciśnieniowy (Holter RR)

Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego zwana popularnie „holterem ciśnieniowym” polega na wielokrotnych w ciągu całej doby pomiarach ciśnienia tętniczego (co 15-30 min.) za pomocą aparatu noszonego przez pacjenta. Po zakończeniu badania wyniki pomiarów są przetwarzane przez specjalny system komputerowy, co pozwala na określenie średniego ciśnienia tętniczego w różnych przedziałach czasowych (w ciągu dnia i w nocy). Badanie to pozwala też ocenić skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób stosujących wiele leków. Na czas trwania badania najlepiej założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem.

Badania specjalistyczne

Zarezerwuj termin telefonicznie lub:

Loading...