Skip to content

Porady kardiologiczne

Porada kardiologiczna obejmuje diagnostykę niepokojących objawów chorobowych, wczesne rozpoznawanie i leczenie chorób układu krążenia, regularne konsultacje kardiologiczne pacjentów z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Poradnia

Diagnostyka niepokojących objawów

takich jak ból w klatce piersiowej, łatwe męczenie, uczucie „kołatania” serca, zbyt wolna lub zbyt szybka czynność serca, omdlenia, utraty przytomności, podwyższone wartoœci ciśnienia tętniczego, nieprawidłowe stężenie cholesterolu i trójglicerydów w badaniach krwi w ramach których Poradnia zajmuje się:

 • diagnostyką i leczeniem choroby wieńcowej

 • diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego

 • diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca

 • diagnostyką i leczeniem niewydolności serca

 • diagnostyką szmeru nad sercem

 • diagnostyką zasłabnięć i utrat przytomności

 • diagnostyką i leczeniem zaburzeń gospodarki lipidowej

 • diagnostyką i leczeniem nabytych wad zastawkowych serca

 • przygotowaniem pacjenta do operacji kardiochirurgicznej

 • diagnostyką wrodzonych wad serca u dorosłych

 • diagnostyką i leczeniem kardiomiopatii rozstrzeniowej i przerostowej

Regularne konsultacje pacjentów z przewlekłymi chorobami układu krążenia

chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, migotaniem przedsionków, przewlekłą niewydolnością serca, wadami serca, po przebytym zawale serca, po zabiegach angioplastyki wieńcowej , po operacjach kardiochirurgicznych (wszczepieniu by-passów, zastawek serca), po incydentach zatorowoœci płucnej.

 

Poradnia
Poradnia

Kardiologia konsultacyjna

 • kwalifikacja  do zabiegów kardiochirurgicznych (pomostowania wieńcowego, wymiany zastawek serca)
 • kwalifikacja do  wszczepienia stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora, urządzeń resynchronizujących (CRT-D)
 • kwalifikacja chorych do przezskórnych zabiegów leczących zaburzenia rytmu serca (ablacje serca);
 • przygotowanie pacjenta do operacji kardiochirurgicznej
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, przebiegu i rokowaniu schorzeń kardiologicznych

NOWOWŚĆ!

Indywidualne i  kompleksowe przeprowadzenie procesu kwalifikacji do zabiegu kardiochirurgicznego, pomoc w wybraniu odpowiedniego ośrodka kardiochirurgicznego ,w skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji medycznej i dostarczeniu jej do wybranego oddziału/kliniki, konsultacja telefoniczna z ośrodkiem kardiochirurgicznym , odpowiednie przygotowanie farmakologiczne chorego do zabiegu, wybór ośrodka rehabilitacyjnego , a także ambulatoryjna i domowa opieka w okresie rekonwalescencji po zabiegu.

Poradnia

Ocena kardiologiczna przed zabiegami operacyjnymi

Ocena kardiologiczna chorych przygotowywanych do zabiegów operacyjnych (chirurgicznych, ortopedycznych, urologicznych, ginekologicznych, onkologicznych)

 • szczegółowe badanie kardiologiczne
 • badania diagnostyczne zależenie od wskazań (EKG, ECHO serca, Holter EKG, test wysiłkowy)
 • ustalenie terapii kardiologicznej (stosowane leki) przed zabiegiem operacyjnym
 • ocena ryzyka operacyjnego wraz z wydaniem odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego o ryzyku wystąpienia kardiologicznych powikłań okołooperacyjnych
Poradnia
Poradnia

Choroby serca kobiet

 • farmakologiczne leczenie i skuteczna kontrola nadciśnienia tętniczego,
 • porady kardiologiczna dla kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciąże, u których występują choroby układu sercowo-naczyniowego, takie jak: wady zastawkowe serca, nadciśnienie tętnicze i zaburzenia rytmu serca,
 • farmakologiczne leczenie i skuteczna kontrola nadciśnienia tętniczego,
 • odpowiedni dobór leków, tak aby nie szkodziły rozwijającemu się płodowi,
 • ocena istotności wad zastawkowych serca,
 • ocena i leczenie ewentualnych zaburzeń rytmu serca podczas ciąży,
 • ocena ewentualnych przeciwwskazań kardiologicznych do porodu drogą naturalną.

Diagnostyka i leczenie kardiologiczne kobiet w ciąży jest prowadzone w ścisłej współpracy z lekarzem ginekologiem.

Konsultacje specjalistyczne z zakresu kardiologii inwazyjnej

 • konsultacje specjalistyczne z zakresu kardiologii interwencyjnej

 • kwalifikacja chorych do zabiegów koronarografii oraz przezskórnej plastyki naczyń wieńcowych

 • ocena i opis badań koronarograficznych

 • ocena wskazań do ponownego badania koronarograficznego

 • ocena możliwości leczenia przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych

 • ocena ryzyka zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej

 • kwalifikacja do zabiegów z użyciem metod rotaablacji

 • kwalifikacja do przezskórnych zabiegów zamknięcia uszka lewego przedsionka

 • pomoc w wyborze strategii leczenia wielonaczyniowej choroby wieńcowej (wybór pomiędzy kardiochirurgicznym zabiegiem pomostowania tętnic wieńcowych a zabiegami przeskórnej angioplastyki, ocena ryzyka poszczególnych  strategii leczenia )

Poradnia

Konsultacje z zakresu kardiologii sportowej

 • ocena wydolności fizycznej sportowców,
 • ocena układu sercowo-naczyniowego u kandydatów do uprawiania sportu wyczynowego.
Poradnia
Poradnia

Kardiologia profilaktyczna

 • edukacja i porady w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, cukrzycy,
 • profilaktykę pierwotną i wtórną chorób układu sercowo-naczyniowego oraz leczenie chorób współtowarzyszących,
 • porady dotyczące zdrowego stylu życia,
 • porady dotyczące nowoczesnych farmakologicznych metod rzucania palenia papierosów,
 • porady dotyczące nowoczesnych sposobów farmakologicznego leczenia otyłości.

Tłumaczenie dokumentacji medycznej

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski:

 • kart informacyjnych leczenia szpitalnego
 • wyników badań diagnostycznych z zakresu kardiologii / chorób wewnętrznych
 • dokumentacji medycznej pacjenta
 • Przygotowanie opinii o stanie zdrowia, przebytych chorobach, aktualnym leczeniu, z załączonymi wynikami badań uzupełniających (RTG, EKG) w języku angielskim.
Poradnia
Loading...